ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος είναι η συνδικαλιστική και νομική έκφραση του επιστημονικού Προσωπικού της . Ιδρύθηκε το 1976, σε μια περίοδο οξυμένων προβλημάτων . Κάθε εργαζόμενος γίνεται μέλος του Συλλόγου με την θέλησή του κατά την πρόσληψή του στην Τράπεζα, ή όποια άλλη στιγμή το επιθυμεί.
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε  με τον τίτλο “Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος” από μια ομάδα ιδιαίτερα “θαρραλέων” συναδέλφων. Η εποχή δεν ανεχόταν εύκολα τέτοια εγχειρήματα, γιατί οι άλλοι Σύλλογοι αντέδρασαν αρνητικά στην ύπαρξη των Συλλόγων Επιστημονικού Προσωπικού παρά το ότι το Σύνταγμα και οι Νόμοι του Κράτους το επιτρέπουν.
Παρ’ όλα αυτά ο Σύλλογος στάθηκε στα πόδια του, αγαπήθηκε από τους συναδέλφους διότι απετέλεσε τη ελπίδα τους για βελτίωση του επιπέδου του Επιστημονικού Προσωπικού. Όπως κάθε κοινωνία επιδιώκει να δημιουργήσει ειλικρινείς σχέσεις μεταξύ των μελών της έτσι και στη μικροκοινωνία του εργασιακού μας χώρου όπου και διανύουμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας, πρέπει να καλλιεργήσουμε τις καλλίτερες δυνατές σχέσεις με τους συναδέλφους μας για το καλό όλων μα και του ιδρύματος στο οποίο εργαζόμαστε. Αν πράγματι στόχος μας είναι μία καλλίτερη κοινωνία όπου θα τείνουν να εξαλειφθούν οι αντιθέσεις ανάμεσα στα μέλη της, θα πρέπει να προβάλουμε και να αντιμετωπίσουμε, με ισχυρά επιχειρήματα και συνεπή συνδικαλιστική πολιτική, τα προβλήματα όλου του επιστημονικού προσωπικού. Πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι εκτός από επιστήμονες είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις , που επένδυσε σε μας η πολιτεία προς όφελος όχι μόνο δικό μας και των οικογενειών μας αλλά και των συναδέλφων και της κοινωνίας γενικότερα.
Ακολούθησε η ομαδική ασφάλιση για εφάπαξ αποζημίωση με το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης των μελών. Μέχρι σήμερα ο Σύλλογος επενδύει τα 5/9 της συνδικαλιστικής συνδρομής των μελών του στο λογαριασμό επικουρικής αποζημίωσης (ΛΕΑ ΣΕΠΤΕ) ο οποίος έχει ικανοποιητικές αποδόσεις.(σήμερα 5%).

Λειτουργία Συλλόγου

Ο Σύλλογος λειτουργεί με βάση το καταστατικό του και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια (με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία) . Το Δ.Σ. είναι επταμελές και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εννοείται ότι τη δύναμή του ο Σύλλογος δεν την αντλεί μόνο από τα 7 μέλη που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως από το σύνολο των μελών του  αφού προχωράει με βάση τα προβλήματα, τις θέσεις και τις απόψεις της πλειοψηφίας των μελών του, επιδιώκοντας μέσα από την σύμπνοια την επίτευξη στόχων με όσο γίνεται ευρύτερη ομόφωνη αποδοχή.

Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση.

Ο Σύλλογός μας είναι πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) που είναι δευτεροβάθμια. Η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. Ο Σύλλογος ανήκει επίσης και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.), που αποτελεί την “κατά τόπον” δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Στόχοι του Συλλόγου

Ο κυριότερος στόχος του Συλλόγου είναι η μελέτη, προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών - εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης όχι μόνο μεταξύ των μελών του αλλά και των εργαζομένων γενικότερα. Επίσης ο Σύλλογος συμβάλλει και παρεμβαίνει στη Διοίκηση για την προβολή των αιτημάτων των μελών του, με σκοπό την προστασία της εργασιακής τους θέσης και τη βελτίωση της οικονομικής - μισθολογικής και κοινωνικής τους κατάστασης, καθώς και της ασφαλιστικής τους κάλυψης, τη βελτίωση των όρων αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την κάλυψη - με τη δημιουργία ειδικών κεφαλαίων - οικονομικών αναγκών των μελών του που γεννώνται κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης ή με τη λήξη αυτής, και την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Επίσης βοηθάει για την πληρέστερη αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και ικανοτήτων των μελών του, με στόχο την ορθολογικότερη και δικαιότερη υπηρεσιακή τους εξέλιξη, όχι μόνο για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων στην Τράπεζα, γεγονός που θα συμβάλει στην πρόοδο και ανάπτυξή της, αλλά και για να συμμετάσχουν τα μέλη του, και οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος γενικότερα, στη δικαιότερη διανομή του αυξημένου προϊόντος της εργασίας τους.

Δικαιώματα Μελών Συλλόγου

Κάθε μέλος του Συλλόγου συμμετέχει αυτοδίκαια στη ζωή του Συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι:
• Συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, που είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου (οι τακτικές Γ.Σ. πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο).
• Μπορεί να εκθέσει υποψηφιότητα για εκπρόσωπος του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στο ΕΚΑ και με την έννοια αυτή να αναδειχθεί στις ανωτέρω αυτές συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ακόμα - μέσω αυτών - και στην ΓΣΕΕ.
• Έχει το δικαίωμα του ελέγχου του Συλλόγου, είτε μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις είτε με άλλον τρόπο, πάντα όμως υπεύθυνα και επώνυμα.
• Έχει δικαίωμα ενημέρωσής του από το Σύλλογο με ανακοινώσεις, είτε απευθείας από τα υπεύθυνα μέλη του Δ.Σ.
Υποχρεώσεις Μελών Συλλόγου
• Συνειδητή πειθαρχία στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του σωματείου και ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
• Συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, είτε παθητικά (δικαίωμα του εκλέγεσθαι) είτε ενεργητικά (δικαίωμα του εκλέγειν).
• Συμμετοχή στην υλοποίηση των αποφάσεων των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΤΟΕ, ΓΣΕΕ, ΕΚΑ κ.λ.π.

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Γενικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio