ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 43
Αθήνα, 26/3/2012


Αγαπητοί συνάδελφοι,Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατόπιν ερωτήματός μας «εάν η πρόσφατα ψηφισθείσα ελληνική νομοθεσία που επηρεάζει τις Σ.Σ.Ε. δυνάμει του Ν. 4046/14.2.2012 θα έχει επιπτώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος και εάν Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εφαρμόσει την εν λόγω νομοθεσία”, λάβαμε μία πολύ σημαντική  απάντηση.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  μας επιβεβαιώνει ότι στην έκθεση της  για την σύγκλιση του 2010 τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τη δυνατότητα μιας Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας να προσλαμβάνει και να απασχολεί το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να εκπληρώνει ανεξάρτητα τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τη Συνθήκη και το Καταστατικό. Επίσης δεν είναι επιτρεπτό η Εθνική Κεντρική Τράπεζα (δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος) να περιέρχεται σε κατάσταση τέτοια ώστε να έχει περιορισμένο ή μηδενικό έλεγχο επί του προσωπικού της ή η κυβέρνηση κράτους μέλους να είναι σε θέση να επηρεάζει την πολιτική της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας σε Θέματα Προσωπικού. Η αυτονομία αυτής καταλαμβάνει και θέματα που αφορούν τις συντάξεις του προσωπικού.
Κατόπιν των ανωτέρω αντιλαμβάνεστε ότι η Διοίκηση δεν υποχρεούται να προβεί σε μειώσεις των αποδοχών μας (ανεξάρτητα αν δεσμεύτηκε στο μνημόνιο). Αντίθετα πιστεύουμε ότι  οφείλει να δώσει αυξήσεις και να επιλύσει άμεσα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό, όπως  πιο κάτω :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1.ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ)

Αύξηση του επιδόματος επιστημονικής αποδόσεως (επιστημονικό επίδομα) κατά 3 (τρεις) ποσοστιαίες μονάδες από 1.1.2012 . (Δηλαδή από 1.1.2012 να ανέλθει σε 26% για τους πτυχιούχους ΤΕΙ , στο 35% για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, στο 45% και 50% κ.λ.π. για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων.
Σημειώνεται ότι ο Σ.Ε.Π.Τ.Ε. με την τριανταεξάχρονη παρουσία του στο συνδικαλιστικό χώρο επέδειξε διαχρονικά σημαντικότατο έργο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Επιστημονικού Προσωπικού και κυρίως στην αύξηση του επιδόματος επιστημονικής αποδόσεως.

2.ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΤΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ στις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ κλπ.

α)Χορήγηση επιδόματος ευθύνης σε όλο το επιστημονικό προσωπικό της Τράπεζας, όπως έχει θεσμοθετηθεί σε πολλές Διευθύνσεις (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Εσωτερικής  Επιθεώρησης, Πληροφορικής, πρώην Διεύθυνση Οργάνωσης κλπ.), έτσι ώστε να μην είναι αναγκαία η τοποθέτηση του συναδέλφου σε θέση ευθύνης για τη χορήγηση του αντιστοίχου επιδόματος.Β) Άμεση τοποθέτηση των συναδέλφων που η τοποθέτησή τους δεν έχει κόστος για την Τράπεζα σε πρώτη φάση  και σε δεύτερη φάση υπογραφή από την Διοίκηση όλων των εκκρεμοτήτων που έχουν παγώσει  εδώ και ένα και  πλέον χρόνο στο συρτάρι του Δ/ντού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.


4.ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Μείωση του επιτοκίων όλων των δανείων και αναστολή ή μείωση των δόσεων για 3 (τρία) χρόνια τουλάχιστον.

5.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Αναπροσαρμογή του επιδόματος ευθύνης των πρακτόρων που κατέχουν τον βαθμό του Τμηματάρχη. Οι συνάδελφοι δουλεύουν πάρα πολύ και εκπροσωπούν επάξια την Τράπεζα στις πόλεις που υπηρετούν γι’αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν για λόγους εισοδηματικής δικαιοσύνης το επίδομα ευθύνης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος. ‘Αλλωστε υπάρχουν οι επικεφαλής των θυρίδων με πολύ μικρότερο όγκο εργασιών που λαμβάνουν αντίστοιχο επίδομα.

6.ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αύξηση του επιδόματος ξένης γλώσσας κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και επέκταση της εφαρμογής του σε κάθε επιπλέον γλώσσα. Το αίτημα αυτό είναι δίκαιο και αφορά πολλούς συναδέλφους για τους οποίους η γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας ήταν προσόν απαραίτητο για την πρόσληψή τους ενώ η πιθανή γνώση και δεύτερης ή τρίτης γλώσσας θεωρήθηκε επιπρόσθετο τυπικό προσόν και συνεκτιμήθηκε.

7.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ «ΚΟΥΡΕΥΤΕΙ»
Πολλοί συνάδελφοι είχαν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που κουρεύτηκαν με αποτέλεσμα να απωλέσουν τα χρήματά τους. Ζητάμε με βάση το περί δικαίου αίσθημα να τους δοθεί η δυνατότητα εάν το επιθυμούν να τα συμφηφίσουν (με όλο το ποσό ή με μέρος του ποσού των Ο.Ε.Δ) με τα δάνεια που οφείλουν στην Τράπεζα. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι η Τράπεζα θέλει να μας μειώσει τους μισθούς  και να δώσει περισσότερα χρήματα στο κράτος, το οποίο κράτος με τη σειρά του έχει κλέψει τα λεφτά των συναδέλφων μέσω του κουρέματος των ομολόγων προκαλεί επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1.‘Αμεση αλλαγή του συστήματος τοποθετήσεων ( προκήρυξη θέσεων κλπ.) με την κατάργηση του υπάρχοντος αναχρονιστικού και ρουσφετολογικού συστήματος στη βάση των αρχών της αξιοκρατίας, της ίσης μεταχείρισης και της ίσης ευκαιρίας. Ο Σύλλογός μας ήδη έχει υποβάλει στη Διοίκηση ολοκληρωμένο σύστημα τοποθετήσεων στη βάση των ανωτέρω αρχών.

2.Θεσμοθέτηση κανονισμού  προαγωγών  από το  βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη Προϊσταμένου . ‘Οπως είναι γνωστό οι προαγωγές «κατ’απόλυτον εκλογήν» στο βαθμό του Εντ. Τμηματάρχη Προϊσταμένου διενεργούνται επί σειρά ετών χωρίς αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων (πίνακας μορίων), χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και γενικά χωρίς διαφανείς διαδικασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων μεταξύ των συναδέλφων που δεν προάγονται και την προσφυγή τους στη δικαιοσύνη για την διεκδίκηση της προαγωγής τους. Ως εκ τούτου οι περισσότεροι συνάδελφοι δικαιώνονται και προάγονται στα δικαστήρια.

3.Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Αξιολόγησης για την αξιοκρατική αξιοποίηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τραπέζης, με βάση την τεκμηριωμένη εκτίμηση της ετησίας εργασιακής  αποδόσεως των υπαλλήλων.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να αξιολογούνται όλα τα στελέχη της Τραπέζης (μέχρι              και οι Διευθυντές) σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου management . Η αξιολόγηση του έργου    των υψηλόβαθμων στελεχών θα έδινε τα απαραίτητα  κίνητρα στο προσωπικό ώστε  να αυξήσει την παραγωγικότητά του.

Επίσης θα  πρέπει να καθιερωθεί και η αντίστροφη αξιολόγηση από κάτω προς τα άνω προκειμένου να υπάρχει μία ουσιαστική διαχείριση στα θέματα του Προσωπικού (προαγωγές, τοποθετήσεις).

Μ’αυτό τον τρόπο θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων ώστε η βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξή τους να είναι αποτέλεσμα της δουλειάς τους και να μην εξαρτάται από την καλή διάθεση του εργοδότη. ‘Αλλωστε η διατήρηση του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού από την Τράπεζα της Ελλάδος  συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση.

4.Μη υπολογισμός  κρατήσεων των υπερωριών υπερ των ασφαλιστικών Ταμείων διότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Είναι γνωστό ότι η κράτηση έχει ήδη φθάσει και σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει το  65% . Οι  Διοικήσεις έχουν  εφαρμόσει κατά καιρούς την  καταβολή αμοιβών σε συμβούλους και συναδέλφους που συμμετέχουν σε Επιτροπές με παχυλές αμοιβές χωρίς κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων. Πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε αυτό να ισχύσει και στις υπερωρίες για    να υπάρξει  εισοδηματική δικαιοσύνη  για όλους.

5.Επαναφορά της μισθολογικής προώθησης των TELLER για λόγους ίσης μεταχείρισης και εισοδηματικής δικαιοσύνης. Σήμερα υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πάρει μισθολογική προώθηση 1,5 έτους διότι έχουν δουλέψει 2 χρόνια ως ταμίες και άλλοι που έχουν δουλέψει πολύ περισσότερα χωρίς να έχουν πάρει καμία προώθηση.

6.Ισότητα στην υπηρεσιακή εξέλιξη ανδρών και γυναικών (Βαθμολογική προώθηση γυναικών καθώς και των ανδρών με μειωμένη στρατιωτική θητεία.)

Η ισότητα στην υπηρεσιακή εξέλιξη (αφορά την αναγνώριση της περιόδου της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου υπηρεσίας για τους άνδρες, που λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και τη βαθμολογική τους ένταξη).
Για τις γυναίκες, που υπηρετούν σε Τράπεζες  και οι οποίες κατά τον χρόνο πρόσληψής τους είχαν ηλικία μεγαλύτερη κατά δύο έτη, από την τυπικά προβλεπόμενη, για την απόκτηση των τίτλων σπουδών, που απαιτούντο για την πρόσληψή τους, να αναγνωρισθεί προϋπηρεσία (2) δύο επιπλέον ετών για την βαθμολογική ένταξη, αντίστοιχη με τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, που αναγνωρίσθηκε για τους άνδρες. Φυσικά για τις καινούργιες σειρές συναδέλφων, όπου οι άνδρες είχαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν 1,5 ή 1 χρόνο η πλασματική προώθηση θα είναι αντίστοιχη.
Για τους άνδρες που υπηρέτησαν μόνο ένα έτος στρατιωτικής θητείας και έχουν προσληφθεί σε ηλικία μεγαλύτερη κατά δύο έτη, από την τυπικά προβλεπόμενη για την απόκτηση των τίτλων σπουδών που απαιτούντο για την πρόσληψή τους, να αναγνωρισθεί προϋπηρεσία (2) δύο ετών συνολικά.
7.Καθιέρωση συμπληρωματικών νοσηλευτικών προγραμμάτων σε ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία, όπως ήδη εφαρμόζουν άλλες Τράπεζες και ΔΕΚΟ εδώ και χρόνια. Ο Σύλλογός μας ήδη διατηρεί 2 (δύο) συμπληρωματικά νοσηλευτικά προγράμματα που καλύπτουν τους συναδέλφους συχνότατα.

8.Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος σ’όλους τους χρήστες Η/Υ, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό Τομέα και χορήγηση αδείας 7 εργασίμων ημερών λόγω ανθυγιεινής εργασίας. Η 4η οδηγία της Ε.Ε. αναφέρει ρητώς ως ανθυγιεινή εργασία την χρήση Η/Υ, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι χρήστες Η/Υ, ενώ είναι γνωστές και οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.

9.Επιδότηση ή χορήγηση της ετησίας κάρτας πολλαπλών διαδρομών του ΟΑΣΑ από την Τράπεζα. Αυτό έχει ήδη θεσμοθετηθεί και σε άλλες τράπεζες (ακόμη και Ιδιωτικές) και αποτελεί συμβολή στα κίνητρα για χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται, ότι ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των δυνατοτήτων του  επιδοτεί από
έτος 2000 τις κάρτες πολλαπλών διαδρομών με σημαντικό ποσοστό , πέραν της σημαντικής εκπτώσεως που επέτυχε μέσω της Ο.Τ.Ο.Ε..

Συνάδελφε , εσύ που ανήκεις στο Επιστημονικό Προσωπικό ελπίζουμε να συμφωνείς με το πιο πάνω διεκδικητικό πλαίσιο με στόχο την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας μετά και την επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας . Γι ‘αυτό σήμερα που κάποιοι. διαπραγματεύονται τη μείωση του μισθού σου αλλά και άλλες μειώσεις αδιαφορώντας για την επιβίωσή σου  η ενεργός συμμετοχή σου στο Σ.Ε.Π.Τ.Ε. κρίνεται απαραίτητη.

Πιο κάτω καλείσαι να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής σου στο ΣΕΠΤΕ και δεν χρειάζεται να προβείς σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο ΣΕΠΤΕ θα φροντίσει για τα περαιτέρω.

Με εκτίμησηΤο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 του Σ.Ε.Π.Τ.Ε.     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελ. Βενιζέλου 21 – ημιόροφος Εδ. Λω, γραφείο 11 – τ.κ. 10250 Αθήναι
τηλ. 210 3203132 , 210 3230963 - fax 210 3230963

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….    ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ:…………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………..    Δ/ΝΣΗ :……………………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………    ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………..
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:…………………………….    ΧΡΟΝ/ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:………………………….
ΤΟΠΟΣ  ,,:…………………………………………    ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………………….
ΑΡ. ΔΕΛ.ΤΑΥΤ.:…………………………………..      Α.Μ.:…………………………………………………..
ΧΡΟΝ/ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:……………………………    ΠΤΥΧΙΟ:………………………………………………
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:…………………………………    …………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:……………………………………
………………………………………………………    …………………………………………………………
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:………………………………….
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:………………………………………

Hμερομηνία …./…./….

Κύριε Πρόεδρε,
Σας δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή και παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή μου ως τακτικού μέλους του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος.

Μετά τιμής

…Αιτ……….

Ημερομηνία …/…/ …
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 24
Αθήνα, 05.06.2013

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio