ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 47
Αθήνα, 25.4.2012
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Τ.Ε. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σήμερα που διανύουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την οικονομία και την κοινωνία, η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει την Εθνική Οικονομία και συμβάλει αποφασιστικά να ξεπεραστεί η κρίση. Βεβαίως, είναι χρέος όλων μας να βοηθήσουμε. Πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και φυσικά το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ανάγκη να επιδείξουμε όλοι μας συναίνεση διότι πρέπει να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα των εργαζομένων.
‘Αλλωστε, η πολυσήμαντη ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος το επιβεβαιώνει. Η σημερινή πρωτόγνωρη οικονομική κρίση την καλεί ξανά να διαδραματίσει τον εθνικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος συνδιαμορφώνουν και στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία και την ανάπτυξή της με ιδιαίτερη εργασιακή κουλτούρα. Μία κουλτούρα δημοκρατική και συμμετοχική που διασφαλίζει και την αύξηση του κύρους της Τράπεζας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
H Τράπεζα της Ελλάδος με ταχείς ρυθμούς για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σημερινής κατάστασης κατέβαλε και καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες στηριζόμενη στις επίπονες προσπάθειες του επιστημονικού προσωπικού, των στελεχών της και βεβαίως της Διοίκησης. Το προσωπικό της Τράπεζας συνεχώς μειώνεται, γι’αυτό οι συνάδελφοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν, δουλεύουν με ταχύτατους ρυθμούς. Αντί να ανταμειφθούν περισσότερο, δυστυχώς ήδη έχει αποφασιστεί η αύξηση του ωραρίου και η ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών τους. Η κατάπτυστη και απαράδεκτη σύμβαση που υπέγραψε ο Σ.Υ.Τ.Ε. με τη Διοίκηση εκτός του ότι περιέχει κλαδικά θέματα, αρμοδιότητας της Ο.Τ.Ο.Ε. κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας, αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής Διοίκησης και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αντιθέτως, οι αμοιβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (πρόκειται για πρόσθετες αμοιβές) δεν μειώθηκαν.
Εμείς , οι πτυχιούχοι της Τ.Ε. κρίνουμε τη Διοίκηση η οποία μπορεί μεν να επιτέλεσε το έργο της, χάρις και στις δικές μας προσπάθειες, αλλά έχουμε αυξημένες απαιτήσεις διότι από πλευράς ουσιαστικών αλλαγών και νέων κατευθύνσεων που έχει ανάγκη η Τράπεζα Ελλάδος και ειδικότερα το προσωπικό της, ο τελευταίος χρόνος πήγε ουσιαστικά χαμένος. Ας ελπίσουμε, ότι ο νέος Διευθυντής Διοικητικού, ο οποίος έχει υψηλά προσόντα θα προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές προς τη κατεύθυνση αυτή.
Πάνω απ’ όλα ο Σύλλογος μας, απαιτεί από τη σημερινή Διοίκηση τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την επαγγελματική αναβάθμιση του επιστημονικού προσωπικού με αξιοκρατία. Αυτή θα δώσει νέα ορμή στην Τράπεζα Ελλάδος ώστε να μη στηρίζεται σε αδύνατα θεμέλια αλλά να έχει στέρεη υποδομή στην πορεία του χρόνου που θα δίνει στην Τ.Ε. τη δυνατότητα να προχωρήσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα δίνει το παράδειγμα προς μίμηση στις άλλες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης.
Βέβαια, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας απαιτεί από τη Διοίκηση σωστούς χειρισμούς και λήψη σωστών αποφάσεων. ‘Oπως για παράδειγμα το θέμα της διενέργειας ουσιαστικών τραπεζικών ελέγχων πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο, διότι ενώ κατά νόμον η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αυτό το δικαίωμα εδώ και χρόνια, δεν το ασκεί στο σύνολό του, αντιθέτως στην πράξη κατ’εντολή της τρόικα ανέλαβε η εταιρεία BLACK ROCK τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να αξιολογήσει με βάση τη μεθοδολογία της το επίπεδο επισφαλειών σε 18 τράπεζες στην Ελλάδα. Μήπως αυτό, θεωρείται εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ιδιωτικό Τομέα;
Η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος όφειλε να διαφωνήσει και να επιμείνει όπως οι έλεγχοι (προληπτικοί αλλά και κατασταλτικοί έλεγχοι ουσίας) να παραμείνουν στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και να ενταθούν γιατί οποιαδήποτε άλλη επιλογή μειώνει το ρόλο της Τράπεζας στην Εθνική Οικονομία. Εμείς πιστεύουμε, ότι η Τράπεζα έχει αξιόλογο προσωπικό με αυξημένα προσόντα το οποίο δεν αξιοποιείται.
Εάν η Διοίκηση, είχε διαφωνήσει επικαλούμενη το κόστος (την αμοιβή της BLACK ROCK) για την Εθνική Οικονομία που εν τέλει πληρώνουν οι ‘Ελληνες φορολογούμενοι, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνταν από την Τράπεζα Ελλάδος και δεν θα μειώνονταν οι αρμοδιότητές της.
Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να προστατεύσει τις αρμοδιότητές της και να εκσυγχρονιστεί και ο εκσυγχρονισμός της οφείλει να γίνει κυρίως στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της, ώστε να μπορέσει να βελτιστοποιήσει τα οφέλη από την αξιοποίησή του.
Οι εργαζόμενοι, έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τη σημερινή Διοίκηση που επιβάλλεται να πάρει θέση στα παρακάτω βασικά θέματα που τους απασχολούν:
α) Η ανάληψη των Ταμείων από την Τράπεζα είναι ένα θετικό γεγονός. Το γεγονός όμως ότι ακόμη δεν έχει συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφάλισης για τεχνικούς λόγους όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης είναι απαράδεκτο. Οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων των συνταξιούχων της Τ.Ε. κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενδέχεται να οδηγήσει την Τράπεζα σε δικαστικές περιπέτειες με άγνωστες συνέπειες. Το πιθανότερο είναι να υποχρεωθεί η Τράπεζα στο μέλλον να καταβάλει εκτός από τις αυξήσεις και το επίδομα Ισολογισμού που παρανόμως τους περιέκοψε πλέον τόκων υπερημερίας.
β) Συμμετοχή των εκπροσώπων του Συλλόγου μας στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβλέπει το Σύνταγμα, οι Νόμοι και οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας. Η συμμετοχή του εκπροσώπου του Σ.Υ.Τ.Ε. είναι παράνομη και αντισυνταγματική όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει διότι ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Τ.Ε. δεν εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Ελλάδος.
Γ)Συμμετοχή των εκπροσώπων του Συλλόγου μας στις διαπραγματεύσεις για την επιχειρησιακή σύμβαση που υπεγράφη χωρίς τη συμμετοχή μας, αντίθετα με ότι προβλέπει ο Νόμος 1876/90 και παρά το ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, σε τριμερή συνάντηση με τον Σύλλογο και εκπρόσωπο της Διοίκησης δήλωσε, ότι η Τράπεζα έχει υποχρέωση να καλεί τους εκπροσώπους μας σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι συνυπογράψαμε με το Σ.Υ.Τ.Ε. το έτος 2008 την προηγούμενη «Επιχειρησιακή Σύμβαση» που περιελάμβανε μεταξύ άλλων και την αύξηση του επιδόματος Επιστημονικής απόδοσης (Επιστημονικό επίδομα).
‘Όλα αυτά επαναλαμβάνω βεβαίως κατά παράβαση των ανωτέρω αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας.
Επιτέλους, η Διοίκηση πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να λάβει μέτρα για την σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της Τράπεζας της Ελλάδος (αξιοκρατικές, δίκαιες και αμερόληπτες προαγωγές , ίση μεταχείριση των Συλλόγων όπως ακριβώς αναφέρει ο Ν. 1264/82 και κυρίως βάσει των ανωτέρω αποφάσεων ) διότι η μέχρι τώρα πολιτική στον τομέα αυτό έχει προκαλέσει τον παραγκωνισμό και παροπλισμό ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ποιότητας και δυναμισμού.
Επομένως, η ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων και η πλήρης εφαρμογή των Νόμων θα δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια Τράπεζα πιο ανθρώπινη, για μια Τράπεζα πρότυπο όλων των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών.
Τέλος, στη δευτερολογία του ο κ. Διοικητής δεν έκανε κανένα σχόλιο επί των ανωτέρω θεμάτων διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε δίκιο σε όλες τις παρατηρήσεις μας διότι είμαστε απόλυτα νόμιμοι και η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αλλαγές βάσει του Συντάγματος , των Νόμων και των Αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 24
Αθήνα, 05.06.2013

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio