ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 50
Αθήνα, 8.5.2012

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Eπειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση με το θέμα του ωραρίου και της προσφοράς της τρίωρης επιπλέον εργασίας σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική εξ’ού και η λέξη προσφορά.
Εκτός αυτού η ίδια η σύμβαση αναφέρει για το ωράριο, όπως αυτό έχει νομίμως καθοριστεί από τις κλαδικές συμβάσεις των τραπεζοϋπαλλήλων, λαμβανομένης υπόψη της διάταξης του άρθρου 9 της κλαδικής σύμβασης Σ.Σ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. του 2006-7 . Η σύμβαση αυτή  αναφέρει τα εξής:
1.Για τις υπηρεσίες των Τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ’όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνεχώς ή με βάρδιες, οι οποίες ξεκινούν ή εκτείνονται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 της ΣΣΕ 2002-2003, δύνανται να οριστούν ειδικά ωράρια απασχόλησης του αντίστοιχου προσωπικού ή μέρους αυτού, μετά από συμφωνία της επιχείρησης με τον Σύλλογο.
2.Με προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την εκούσια υπαγωγή του κάθε εργαζόμενου στο ειδικό ωράριο, με τις συμφωνίες αυτές ορίζονται (μεταξύ άλλων) τα κάτωθι
•Τα χρονικά όρια εργασίας (ημέρες απασχόλησης, ώρα έναρξης και λήξης) για την κάθε βάρδια, χωρίς υπέρβαση του υφιστάμενου ημερησίου και εβδομαδιαίου ανώτατου χρόνου εργασίας,
•Τυχόν πρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή, προς το προσωπικό που απασχολείται με ειδικά ώράρια και οι όροι χορήγησής της.
•Οι προϋποθέσεις τήρησης σε κάθε περίπτωση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με το κανονικό ωράριο εργασίας και καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση,
•Κάθε άλλο θέμα εφαρμογής και τροποποίηση των εν λόγω ωραρίων.
3. Οι συμφωνίες αυτές τίθενται σε ισχύ από την επομένη της κατάθεσής τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
4.Συμφωνίες που ήδη έχουν συναφθεί κατά επιχείρηση και αφορούν στις υπηρεσίες της παρ. 1 ανωτέρω δεν θίγονται, εφόσον πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και κατατεθούν αρμοδίως στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.»

Κατόπιν των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι δεν υποχρεούνται όλοι οι συνάδελφοι να προσφέρουν επιπλέον τρίωρη εβδομαδιαία εργασία πλην εκείνων που τους  αφορά η πιο πάνω ρύθμιση που υπέγραψε ο Σ.Υ.Τ.Ε ή εάν υπάρχει συμφωνία γραπτή και όχι προφορική με τον αντίστοιχο Σύλλογο. (π.χ. η εφαρμογή του νομίμου ωραρίου από τους συνάδελφους που έχουν παιδιά έως 14 ετών).

Επισημαίνεται ότι όποιος συνάδελφος μέλος του Σ.Ε.Π.Τ.Ε. δεν επιθυμεί να υπαχθεί σ’αυτή τη ρύθμιση μπορεί να αποστείλει έγγραφο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και να πεί ότι δεν αποδέχεται την εθελοντική τρίωρη επιπλέον εβδομαδιαία εργασία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πετρούλα Σωκράτους          Γιώργος Σταματόπουλος
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 24
Αθήνα, 05.06.2013

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio