ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Συνάδελφοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,Ο Σύλλογος μας, σε συνεργασία με τους νομικούς του Συμβούλους και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Επιστημόνων και πρώην Στελεχιακού Δυναμικού της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Α. Μπαλασκώνη, αφού μελέτησε το θέμα του διαχωρισμού του μερίσματος σε δύο σκέλη και την ίδρυση του κεφαλαίου Αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα (προγράμματος μετεργασιακών παροχών), κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι το θέμα αυτό είναι, νομικά και ουσιαστικά, ανύπαρκτο, για τους πιο κάτω λόγους:1. Ο διαχωρισμός του μερίσματος σε δύο σκέλη, στηρίζεται στην ανύπαρκτη προϋπόθεση ότι υπάρχει (σήμερα), για τους μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένους, ελάχιστο όριο, υπό κρατική εγγύηση, ή μέγιστο όριο των καταβαλλομένων από τους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης, επικουρικών συντάξεων. Αυτά θα προκύψουν, ενδεχομένως, μετά τη δημοσίευση των αναλογιστικών μελετών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του άρθρου 15 του Ν. 3863/2010 και τη δημοσίευση σχετικού νόμου για την προσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης των επικουρικών συντάξεων.2. Δεν υφίσταται νομική υποχρέωση της Τράπεζας για το διαχωρισμό του μερίσματος και την ίδρυση του Κεφαλαίου αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα. Από καμιά διάταξη νόμου δεν επιβάλλεται η υποχρέωση αυτή.3. Στη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 του Νόμου 3863/2010 ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση του προσωπικού της , ως προς τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Η ίδρυση του Κεφαλαίου αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα δεν έχει καμία σχέση με κοινωνική ασφάλιση. Με τα δεδομένα αυτά, η συμμετοχή μας στο «πρόγραμμα» ισοδυναμεί με αποποίηση του δικαιώματός μας για την κοινωνική ασφάλισή μας, κατά τον κλάδο επικουρικής σύνταξης. Το δικαίωμά μας αυτό δεν είναι δεκτικό παραιτήσεως.

4. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης είναι μη νόμιμη, διότι παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 Ν. 3863/2010 και τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού του (πρώην) Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. Επί πλέον, η απόφαση αυτή συνιστά βλαπτική συνέπεια για τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους της Τράπεζας, αφού, τους θέτει εκτός του προστατευτικού πεδίου της κοινωνικής ασφάλισης, κατά τον κλάδο επικουρικής σύνταξης.

5. Δεν υπάρχει ειδικός και σοβαρός, κατ’αντικειμενική κρίση, λόγος για το διαχωρισμό του μερίσματος και την ίδρυση του Κεφαλαίου Αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα.

6.Η χωρίς τη συναίνεσή μας, μείωση των αποδοχών μας (με την επιβολή εισφοράς 2,2,% επί των πάσης φύσεως αποδοχών μας) συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σχέσεως εργασίας μας και παραβίαση της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. του έτους 2012.

Πέραν των ανωτέρω, και για τους πιο κάτω λόγους το πρόγραμμα πρέπει να καταργηθεί, διότι: 1. Η δημιουργία του προγράμματος επιβαρύνει το εν ενεργεία προσωπικό που έχει ασφαλισθεί μέχρι και 31.12.1992 και τους συνταξιούχους, άνευ λόγου και αιτίας. Η επιβάρυνση της μηνιαίας μισθοδοσίας μας από 100 έως και 200 ευρώ σε περίοδο μνημονίου είναι ανεπίτρεπτη. Εξ άλλου, λόγω μείωσης των εισφορών μας, υπάρχει επιβάρυνση και στον παρακρατούμενο φόρο. 2. Η διαχείριση του προγράμματος μπορεί να δοθεί στο μέλλον σε ιδιωτική εταιρία χωρίς να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι θα εισπράξουμε τα ποσά που δικαιούμεθα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα έχει ελάχιστα οφέλη, εν αντιθέσει με τους Διευθυντές και τα μέλη της Διοίκησης, που θα ωφεληθούν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό. Θεωρούμε απαραίτητο εδώ να παραθέσουμε ένα παράδειγμα, που αφορά οποιονδήποτε μέσο υπάλληλο ασφαλισμένο μέχρι 31.12.1992 και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013: Α. Εισφορές για κύρια σύνταξη (κωδ. 1413) σε ποσοστό 9,9% από 11%. (θετική διαφορά €50-100) Β. Εισφορές για επικουρική σύνταξη (κωδ. 1402) σε ποσοστό 3% από 3% Γ. Εισφορές προγρ. μετεργ.παροχών (κωδ. 1412) σε ποσοστό 2.2%. (αρνητική διαφορά €100-200) Δ. Φόρος μισθωτών (κωδ.1425) σε ποσοστό 20,5% από 20% (αρνητική διαφορά €20-50) Συνολική διαφορά : Επιβάρυνση στις καθαρές αποδοχές €70-150

Επισημαίνεται ότι: Μετά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης Σ.Σ.Ε. του έτους 2012, τα πραγματικά ποσοστά κρατήσεων κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Δηλαδή γίνονται κρατήσεις χωρίς ανταποδοτικότητα. Η επικουρική σύνταξη μειώνεται, χωρίς ανταπόδοση, αφού δεν μειώνονται οι αντίστοιχες εισφορές. Εξακολουθεί να υφίσταται κράτηση για την Εργατική Εστία (κωδ. 1409).

Με αυτά και άλλα, οι καθαρές αποδοχές ενός ωρίμου υπαλλήλου (έχει τουλάχιστον 20 χρόνια υπηρεσίας και ήδη έχει υποστεί κρατήσεις χωρίς ανταπόδοση), έχουν μειωθεί στο καταπληκτικό ποσοστό του 46%.

Δηλαδή, δουλεύουμε για τους φόρους και τα ταμεία, που επιλογές άλλων έφεραν τα αντίστοιχα κονδύλια σε ελλειμματικά επίπεδα (μνημόνια, PSI, υπερβολικός κρατικός δανεισμός).

Μόνον έτσι εξηγείται η πρεμούρα του έτερου Συλλόγου (που εκφράζει τον κυβερνητικό συνδικαλισμό), που με συνεχείς ανακοινώσεις του για το θέμα της δημιουργίας προγράμματος μετεργασιακών παροχών βιάστηκε να ξεκινήσει την εφαρμογή του. Τα πρόσωπα αυτά, με την ανεπάρκειά τους και τις καταφανείς εργοδοτικές και κομματικές διασυνδέσεις τους, δεν έχουν κατανοήσει ότι μας οδηγούν στον καταστροφικό δρόμο της εξόδου μας από το προστατευτικό πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. Η βιασύνη τους είναι τόσο μεγάλη, που εκδίδουν ανακοινώσεις μήνα Αύγουστο που είναι μήνας αδειών, όταν η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης μας παρέχει τρίμηνη προθεσμία μέχρι 25.9.2013 (βλ. έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού 168/5.7.2013), προκειμένου να δηλώσουν οι εργαζόμενοι αν θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι. Τι έχει συμβεί άραγε; Μήπως « η ευλογία αφορά στα γένεια τους»; Πάντως, εμείς τους ενημερώνουμε ότι, όπως λέει και ο σοφός λαός μας, «όποιος βιάζεται σκοντάφτει….»Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τα μέλη του Συλλόγου και όσους συναδέλφους συμφωνούν μαζί μας να υποβάλουν την πιο κάτω αρνητική δήλωση μέχρι και τις 25.9.2013, προκειμένου να είναι διασφαλισμένοι από νομικής απόψεως. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους νομικούς μας για να αποτρέψουμε αυτή την άνευ λόγου μεταβολή του χαρακτήρα της ασφάλισής μας, (που μόνον τα συμφέροντα του εργοδότη εξυπηρετεί) και για την προάσπιση του δικαιώματος μας για κοινωνική ασφάλιση.

Τους ενημερώνουμε ότι, τα διάφορα παπαγαλάκια δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί ότι ο κομματικός, πελατειακός και εργοδοτικός συνδικαλισμός έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί διότι αυτή η μορφή συνδικαλισμού έχει πεθάνει στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Καλούμε λοιπόν, όλο το επιστημονικό προσωπικό να εγγραφεί στο Σύλλογό μας άμεσα και σας καλούμε να αναθέσετε τη διαχείριση των προβλημάτων σας σε πρόσωπα που διαθέτουν γνώσεις, δεν παρασύρονται από ανεύθυνες προτάσεις και έχουν την ικανότητα και τη θέληση να αγωνισθούν για την προάσπιση των συμφερόντων σας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio