ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

“ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΠΤΕ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 17.10.2014″
Την Παρασκευή 17.10.2014, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Συλλόγου μας με το νέο Διοικητή κ. Ιωάννη Στουρνάρα. Το κλίμα της συνάντησης ήταν ενημερωτικό και ετέθησαν από τους εκπροσώπους του Συλλόγου θέματα που αφορούν στους στόχους και τη λειτουργία του ΣΕΠΤΕ, ως Συλλόγου του Επιστημονικού Προσωπικού της ΤτΕ.
Αρχικά, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΤΕ συνεχάρησαν τον κ. Διοικητή για την τοποθέτησή του στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους γιατί προέρχεται μέσα από τους κόλπους της.
Στη συνέχεια, αποδείξαμε ότι η προσπάθεια του συλλόγου που εκπροσωπεί ένα σύνολο υπαλλήλων, που μπορεί μεν να έχουν κάποια αυξημένα προσόντα και γνώσεις, αλλά δεν έχουν «να μοιράσουν κάτι περισσότερο από τους υπολοίπους», είναι αγώνας που διέπεται από τις βασικές αρχές της  διαφάνειας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Και αυτές οι αρχές οφείλουν να διαπεράσουν το σύνολο των καθημερινών λειτουργιών της Κεντρικής Τράπεζας, που λειτουργεί εντός του Ευρωπαϊκού κλειστού Συστήματος ΚΤ και αφορούν σε όλους τους κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται στις προσλήψεις, τις προαγωγές, τις τοποθετήσεις σε υπεύθυνες θέσεις, τις μεταθέσεις κ.λ.π.  Η συνεχής αξιολόγηση των υπαλλήλων με καλά σχεδιασμένα κριτήρια, η σαφής στοχοθέτηση, στα πλαίσια του αντικειμένου της εργασίας, οι σχέσεις τους και η εργασιακή τους εμπειρία, η συνεργασία, η ομαδικότητα και η αποτελεσματικότητα πρέπει να είναι παράγοντες που δημιουργούν την κινητήρια δύναμη που θα δώσουν στη ΤτΕ το «σύγχρονο πρόσωπο» που επιβάλλεται στη κατεύθυνση του ξεπεράσματος της κρίσης που διαπερνά τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και από τις ανάγκες των καιρών….
Με βάση τη μακρόχρονη πορεία μας στην Τράπεζα, σε συνδυασμό με την ευθύνη εκπροσώπησης των μελών του Συλλόγου μας και όχι μόνον,  ζητήσαμε από τον κ. Διοικητή την τήρηση της νομιμότητας όπως αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,  καθώς και από τις Αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί η απόφαση 825/2007 του Εφετείου Αθηνών η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση 1040/2009 του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΕΠΤΕ έχοντας ίσα δικαιώματα με τον ΣΥΤΕ έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όλα τα Συμβούλια και τις Επιτροπές της Τράπεζας, να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο των  διαπραγματεύσεων  για την Επιχειρησιακή Σύμβαση και τέλος εάν συμφωνεί να την υπογράφει.  Ο κ. Διοικητής συμφώνησε με την άποψη περί νομιμότητας και ότι θα ενημερώσει τη νέα Διευθύντρια της ΔΑΔΟ, προκειμένου να  διευθετηθεί ό,τι επιβάλλεται σχετικά.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΤΕ μετέφεραν τις απόψεις τους για απουσία των διαφανών και καλά σχεδιασμένων διαδικασιών, η εφαρμογή των οποίων θα εξασφάλιζε τη δημοκρατία και την εύρυθμη λειτουργία μιας από τις Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης, που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα όσον αφορά στο σύνολο του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου της χώρας, καθώς και της ρευστότητας και σταθερότητας που επιβάλλεται να προκύψει από αυτήν, προκειμένου να τεθεί σε κίνηση ο μοχλός που λέγεται «ανάπτυξη της οικονομίας».
Η προκήρυξη, ακόμα και πανευρωπαϊκά, των ειδικών θέσεων με ιδιαίτερα προσόντα, των κενών θέσεων ευθύνης ή και των οποιοδήποτε κενών που προκύπτουν, είναι για τον Σύλλογό μας προαπαιτούμενο, ενώ η άμεση σύσταση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Τοποθετήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός των κανόνων λειτουργίας αυτών θεωρούνται απαραίτητα. Οι όποιες ενστάσεις υφίστανται, περί αύξησης της γραφειοκρατίας και της αναποτελεσματικότητας, αίρονται με βάση τα επιχειρήματά μας για καλά σχεδιασμένα συστήματα, μείωση της αυθαιρεσίας και άρση της όποιας υπερεξουσίας παρέχεται στον εκάστοτε σχεδιασμό.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Όσον αφορά στις προαγωγές, οι οποίες βάσει του Κανονισμού-Οργανισμού οφείλουν να λαμβάνουν χώρα κατΆ έτος, δεν έχουν ακόμα δρομολογηθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται για την διενέργειά τους, μια και σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία πρέπει να συσταθεί η αρμόδια Επιτροπή.
Η ανάγκη περί αλλαγής της υφιστάμενης διαδικασίας κρίνεται από τον ΣΕΠΤΕ ως επιτακτική, ενώ οι προτάσεις μας περί αλλαγών στο Σύστημα θα τεθούν και στη διάθεση του κ. Διοικητή. Οι εκπρόσωποί μας ενημέρωσαν τον κ. Διοικητή για τις παραβιάσεις που συντελέστηκαν στις προαγωγές του έτους 2013, σύμφωνα με τον ως άνω αναφερόμενο Κανονισμό. Ο κ. Διοικητής εξεπλάγη με την παραβίαση  του άρθρου 12 (Α.Γ.Σ. 20/21.12.1990), όπου γίνεται αναφορά στα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι προαγόμενοι, ενώ το Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προαγωγών δεν ετέθη υπόψη των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Δυστυχώς, οι ευθύνες των συμμετεχόντων σε όλη τη διαδικασία είναι μεγάλες (μη εξαιρουμένου και του τότε Δ/ντη της ΔΑΔΟ), ενώ σοβαρότατες ενδείξεις υφίστανται και για τις αδιαφανείς συνεννοήσεις μεταξύ  των αρμοδίων στελεχών και του παρασιτικού – κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού  που χρόνια τώρα, λυμαίνεται το χώρο μας προκειμένου να επιβάλει την αναξιοκρατία, το ρουσφέτι και  τις πελατειακές σχέσεις εις βάρος των συναδέλφων.
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ΣΕΠΤΕ απαίτησε να ενημερωθεί για το πλαίσιο που θα διέπει τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση που πρέπει να υπογραφεί μέχρι 30.4.2015, ενώ ουδέν τέτοιο πλαίσιο έχει συνταχθεί από την πλευρά της Διοίκησης, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν και μάλλον αποδεικνύονται να είναι «ράδιο αρβύλα». Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΤΕ τόνισαν ότι σύμφωνα με θεμελιώδη δικαιώματά μας και σύμφωνα με τον Νόμο και την απόφαση του Αρείου Πάγου που κατέστη αμετάκλητη, ο ΣΕΠΤΕ οφείλει να  συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, όπως έγινε με την Επιχειρησιακή Σύμβαση του έτους 2009, ενώ ήταν η πρώτη που κατατέθηκε  στην Επιθεώρηση Εργασίας, μετά τις ενέργειες του ΣΕΠΤΕ και έχει ισχύ Νόμου.
Τέλος, ο κ. Διοικητής μας είπε να υποβάλουμε ένα υπόμνημα με όλες τις προτάσεις στα θέματα που μας απασχολούν, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, ενώ θα ενημερωθεί σχετικά και η νέα Διευθύντρια ΔΑΔΟ για τα θέματα της συνάντησης.

Συνάδελφοι,
΅Επειδή ο ΣΕΠΤΕ θα υποβάλει σύντομα το υπόμνημά του στη Διοίκηση ζητώντας να εφαρμοστεί η δημοκρατία (εφαρμογή των νόμων, ισότητα, δικαιοσύνη) σε όλα τα επίπεδα, σας καλούμε να υποβάλετε και τις δικές σας προτάσεις προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε, γιατί…….

Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει
τη δική σου μελαγχολία
κι έρχεται η στιγμή για ν’ αποφασίσεις
με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφήσεις
(Δ. Σαββόπουλος-Οι παλιοί μας φίλοι από το δίσκο φορτηγό)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

(περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio