ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«
»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 36
Αθήνα, 9/12/2009
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας ενόψει του κοινωνικού διαλόγου που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα για το ασφαλιστικό συναντήθηκε με τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού κου Λοβέρδου την προηγούμενη Πέμπτη 3/12/2009.
Οι εκπρόσωποί μας ενημέρωσαν τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού για τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης σχετικά με την επίλυση του Ασφαλιστικού μας και τόνισαν ότι η Κυβέρνηση οφείλει να αποδεσμεύσει το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Τ.Ε. από το ΙΚΑ διότι οι διατάξεις του Νόμου 3655/2008 που αφορούν στην Τράπεζα της Ελλάδος έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το  Καταστατικό της Τραπέζης Ελλάδος, το Καταστατικό  της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης καθώς  και  τα άρθρα 104,107, 108 και 109 της Συνθήκης των ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ όπως αναλύονται στο ψήφισμα που ακολουθεί.
Ο υπεύθυνος του γραφείου του κ. Υπουργού δέχθηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας μετά την έκθεση των επιχειρημάτων μας και μετά την κατάθεση από μέρους των εκπροσώπων μας, της Γνώμης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και παλαιότερου ψηφίσματος που μας αφορούσε. Κατόπιν αυτών  μας ζήτησε  να προσκομίσουμε νέο  ψήφισμα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην από 9.12.2009 Συνεδρίασή του απεφάσισε να θέσει σε ψηφοφορία το πιο κάτω ψήφισμα ενόψει του κοινωνικού διαλόγου προκειμένου να ενημερωθούν οι κοινωνικοί εταίροι:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΕΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ.
Ενόψει  της κατάργησης των διατάξεων του Νόμου 3655/2008 (νόμος Πετραλιά) καλούμε τους αρμόδιους φορείς να αποδεσμεύσουν το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος  από το Ι.Κ.Α. προκειμένου να υλοποιηθούν οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της ρύθμισης που αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω των πιο κάτω αδιάσειστων  επιχειρημάτων:
1. Η βίαιη και παράνομη ενοποίηση του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της ΤτΕ δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους συνταξιούχους  και στους εν ενεργεία υπαλλήλους της παρότι διατυμπανίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ως ο νόμος ο οποίος θα έβαζε  μία τάξη και θα έλυνε σοβαρά οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος. Ο μόνος στόχος που επετεύχθη ήταν η χρηματοδότηση του ΙΚΑ από τα αποθεματικά του Ταμείου μας  (κινητής και ακίνητης περιουσίας του) με αποτέλεσμα την παραβίαση  των  διατάξεων που απαγορεύουν τη χρηματοδότηση του κράτους από την Κεντρική Τράπεζα.
2.   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ Ι.Κ.Α. (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΑΠΟ ΤΟ 2008, Ν. 3655 ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ.
ΟΙ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ   ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΜΜΕΣΩΣ  ΜΟΡΦΕΣ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ  ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ.3.   Είναι φανερό ότι οι διατάξεις του Νόμου 3655/2008 που αφορούν την Τράπεζα της Ελλάδος έρχονται σε πλήρη αντίθεση προς:
Α) τα άρθρα 38,71 και 74 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος . Επίσης με το άρθρο 7 του εν λόγω Καταστατικού τυχόν τροποποίησή του υπόκειται στην προβλεφθείσα διαδικασία και απαιτεί συμμετοχή ειδικά καθορισμένων οργάνων. Κατά συνέπεια η τροποποίηση του Καταστατικού δεν μπορούσε να γίνει με μία απλή διάταξη νόμου.
Β) το άρθρο 21 του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης  καθώς και τα άρθρα 104,107,108 και 109 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εγγυώνται την ανεξαρτησία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών έναντι των εθνικών κρατών και οργανισμών.
‘Ολα τα ανωτέρω συνηγορούν στο να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη του  Ταμείου Συντάξεων μας στο ΙΚΑ και να αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το καταστατικό της τη χορήγηση των συντάξεων.
Να σημειωθεί ότι  ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μας συμπαραστάθηκε προσωπικά  στους μεγάλους αγώνες και στην καθολική μας απεργία πριν την ψήφιση του ανωτέρω Νόμου. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφίσει υπερ της ανεξαρτησίας του Ταμείου Συντάξεων της ΤτΕ (Νόμος 3029/2002, Ν.3193/2005 και Ν. 3455/2006), αλλά παρ’όλα αυτά μας ενέταξαν στο ΙΚΑ.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να αποδεσμευθεί το Ταμείο μας από το ΙΚΑ μπορούν να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά τη συναίνεσή τους προκειμένου να καταθέσουμε το ανωτέρω ψήφισμα στον κοινωνικό διάλογο για το Ασφαλιστικό.
‘Οσοι συνάδελφοι δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση καλούνται να υπογράψουν το ψήφισμα στα γραφεία του Συλλόγου μας. (τηλ. 210 3203132).
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Τ.Ε.  

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 52
Αθήνα, Δεκέμβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 50
Αθήνα, Οκτώβρης 2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 45
Αθήνα, 23.07.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 35
Αθήνα, 14.02.2014

(περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 33
Αθήνα, 28.01.2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΠΑΓΩΝΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 28
Αθήνα, 23.9.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 26
Αθήνα, 18.06.2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «σ.υ.τ.ε.» (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 24
Αθήνα, 05.06.2013

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. (περισσότερα…)

ANAKOINΩΣΗ No 54
Αθήνα, 26.02.2013

H ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 25.2.2013. (περισσότερα…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 2 (περισσότερα…)

| | | |
Copyright © 2006 -
All rights reserved. Design & hosting by
e-emporio